Frågor & svar


 

Vart går föreningens intäkter?

Föreningens intäkter består av era medlemsavgifter och träningskortavgifter. En del av medlemsavgiften går sen vidare till Friskis&Svettis Riks där vi som förening är medlem (för denna medlemsavgift får vi bl.a. försäkring, gemensam kommunikation/marknadsföring träningsutveckling och mycket annat).

Föreningen budgeterar med en budget i balans, där intäkter & kostnader skall balansera.

Föreningens utgifter består främst av två stora poster; hallhyra och ledarutbildning. Under hösten 2016 har vi tre-fyra halltider/vecka och vi kommer skicka två ledare på vidareutbildning.

Utöver detta tillkommer en del utgifter för bankkostnader, medlemsavgift i Riksidrottsförbundet, kostnader för tillstånd (utejympa), inköp av musikanläggning, marknadsföringsmaterial (mycket låg kostnad) mm.

Hur är tillgången på halltider?

Tillgången på halltider är inte så bra som vi hade ösnkat. Vi får önska tider (hos Ekerö kommun) och sen hoppas på det bästa.  Vi ligger ständigt på kommunen och informerar dem om att vi stadigt växer och vilka planer vi har för kommande termin, för att kunna få större lokaler och fler tider. Men, idasgläget har vi inte lyckats få vad vi önskat. En utmaning är även att det endast är i Träkvista som det finns en fungerande ljudanläggning. I övriga hallar behöver vi ta med egen musikanläggning vilket ställer högre krav på logistik.

Till våran har vi bett om 2 tider till, söndagar kl. 16.00 och tisdag eller onsdag kl. 19 el 20.

Får ni nån hjälp av Ekerö kommun?

Som förening i Ekerö kommun så hyr vi hallarna till ett föreningspris, vilket är lägre än om du hyr den som företag eller privatperson. Utöver detta jobbar vi med att få kommunen att se vilken tillgång det är fö folkhälsan att även vuxenidrott/motion drivs i föreningsform på en icke-kommersiell marknad, som ett komplement till den kommersiell marknaden.

Kommer sommarbonusen komma tillbaka nästa sommar?

Det hoppas vi.
F&S Riks har gjort en utvärdering av sommarbonusen (som var ett beslut taget på F&S Riks årsstämma, där alla föreningar är representerade). Vi har ännu inte tagit del av resultatet men har redan blivit tillfrågade om vi är intresserade på att vara med i samma typ av bonus, men vid jul/nyår. Det vill vi förstås.

Så har vi tur så kommer du som har ett giltigt höstkort+medlemskap2016 alltså få tillgång till alla andra Friskis-föreningars tärning under jul/nyår. Utan extra kostnad. Men, detta återkommer vi till så snart vi vet mer.

Finns det ett tvåföreningskort mellan F&S Sthlm och F&S Mälaröarna?

I många F&S föreningar kan man kombinera sitt kort i två föreningar (tex F&S Stockholm och F&S Huddinge). Från och med januari 2017 kommer du som köpt medlemskap 2017 och träningskort i F&S Mälaröarna för våren 2016, kunna köpa träningskort i F&S Stockholm till 10% rabatt. Det betyder att ni nästintill får träningskortet på F&S Mälaröarna på köpet…

Mer praktiskt om hur du gör detta återkommer vi till under senhösten.


 

I vilka lokaler sker träningen?

Hösten 2016 har vi alla våra pass i Träkvista skolans gympasal. Hitta hit >>

Varje termin ansöker vi, precis som alla föreningar här i kommunen, till Ekerö kommun om vilka tider och hallar vi önskar få för att bedriva vår verksamhet. I kommunen finns många föreningar som skall samsas om tiderna och vi kan dessvärre inte välja och vraka helt fritt.

Vad kostar det att träna hos er?

För att träna hos oss måste du vara medlem. Medlemskapet kostar 100 kr/kalenderår. Dessutom behöver du ett giltigt träningskort. Priser för detta hittar du här >>

Behöver jag boka plats på passen?

Nej det behöver du inte, det är bara att komma till passet.

Vad kostar det att träna i Friskis&Svettis Mälaröarna?

Friskis&Svettis Mälaröarna är en ideell idrottsförening. Medlemsavgiften i föreningen är 100 kr/kalenderår. Utöver det behöver man köpa ett träningskort. Se priser och bli medlem här >>

Hur gör jag om jag vill bli funktionär i föreningen?

Vad roligt att du vill engagera dig i föreningen, du behövs. Läs om våra funkis-uppdrag och hur du gör för att engagera dig här >> 

Hur gammal måste man vara för att träna på Friskis&Svettis?

Det beror lite på vilken typ av träning man vill gå på. På Jympa medel är barn från 7 år välkomna. Det betyder att barn som fyllt 7 år får följa med en vuxen som har giltigt medlemskap och träningskort på passet. Den vuxne ansvarar för barnet under hela träningspasset.

På Dans Afro är passen öppna för barn från 13 år som då får komma på passen på egen hand om de vill.

Läs om priser för barn och ungdomar här >>

Jag vill gärna bli ledare. Hur gör jag då?

Vad jättekul att du vill bli ledare. Har du funderat på vilken typ av träning du skulle vilja leda? Prata gärna med ledaren på de pass du går om vad du kan träna på och fundera kring och om vad det innebär att vara ledare i Friskis&Svettis. Läs mer om uppdraget här och hur du gör för att bli ledare >>

 

 

 

 

 

facebook twitter